Thu gom rác trong Java - GC là gì và nó hoạt động như thế nào trong JVM

Thu gom rác trong Java - GC là gì và nó hoạt động như thế nào trong JVM